Tenker du likestilling i alle ledd når du skal ansette?

Når det gjelder likestilling er det en kunst å holde seg på den rette stien. Trår du litt utenfor kan du i verste fall sette foten midt oppi et minefelt. 

Likestilling er så enkelt som at uansett kjønn eller bakgrunn skal du ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. Det vil for eksempel si lik lønn for likt arbeid, like rettigheter til permisjoner og videreutdanning. Samtidig kan det være litt vanskelig i praksis, for noen. 

Vi skriver snart 2021 i kalenderen, men fortsatt er ikke likestilling på et nivå det bør være. Da hadde det heller ikke vært nødvendig med verken anonyme søknader, eller jobbsøknader uten personlig brev. Som er et tiltak gjort av enkelte virksomheter for å unngå all form for diskriminering. 

 

Åpenbare forskjeller i enkelte bransjer 

Hvis vi ser kun på dette med likestilling mellom kjønn, er det fortsatt et betent tema i mange sammenhenger. En oversikt over ulike yrkesgrupper viser at det er åpenbare forskjeller i noen bransjer. Elektrikere har for eksempel 97 prosent menn ansatt og bare 3 prosent kvinner. Tømrer er også et yrke som er mannsdominert med 99 prosent menn. Yrker som frisør, jordmor, tannhelsesekretær og apotektekniker er utvilsomt mer kvinnetungt.
Hvis vi ser på lege, lærere og HR-konsulenter er det derimot omtrent akkurat halvparten av hver.  

Her kan du lese mer om kjønnsbalanse i ulike yrkesgrupper. 

 

En av de viktigste endringene i samfunnet 

Kvinner inn på arbeidsmarkedet er en av de viktigste endringene i samfunnet de siste tiårene. Akkurat fordelingen mellom kjønn i de ulike yrkesgruppene er kanskje ikke så lett å gjøre noe med. Det er ingen «quick fix», for sånn har det vært «i alle år»Det er dessuten mange faktorer som spiller inn. Helt fra vi er små barn, via yrkesvalg på videregående og senere ved høyere utdanning blir vi ledet i en eller annen retning. Bevisst eller ubevisst. 

Du som arbeidsgiver har imidlertid muligheten til å jobbe for å få begge yrkesgrupper representert på arbeidsplassen. 

 

Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra? 

Det som imidlertid er enkelt å gjøre noe med, er hvordan du snakker til publikummet ditt, og hvordan du som arbeidsgiver kan være nøytral i måten du ordlegger deg på. På den måten «favoriserer» du verken han, hun eller hen. 

Likestillingsloven sier at diskriminering på grunn av kjønn er forbudt. Så hva gjør du dersom du eksempelvis skal ansette en leder i byggebransjen, og ønsker at annonsen skal appellere til begge kjønn?  

  • Tenk over hvilke ord og formuleringer du bruker i annonsen. Vær kjønnsnøytral også i språket. Skriv du – framfor han/hun. 
  • Hva med bildebruk? Appellerer det mer til menn enn til kvinner? Noen ganger må det kanskje helle den ene veien, dersom det er et typisk mannsdominert yrke hvor en ønsker å gjøre noe med kjønnsbalansen. Det er likevel viktig å tenke på hvorfor du velger akkurat det bildet du gjør. 
  • Har du en lang liste med absolutte krav? Har du mulighet til å justere litt? Noe kompetanse er nødvendig, men andre ting er kanskje mer en ren bonus. Kvinner har en tendens til å føle at de må kunne oppfylle alle krav for å søke, så dersom lista er lang kan det være vanskelig å få mange kvinnelige kandidater. 

Når annonsen er lyst ut er det andre spørsmål som dukker opp: 

  • Får alle som ønsker det muligheten til å søke på jobben?  
  • Hvilke kanaler lyser du ut stillingen i 
  • Hvis dere går for målrettet annonsering, enten i nettaviser eller sosiale medier, hvordan målretter dere? 

 

Syns du det er vanskelig å vite hvordan du skal ordlegge deg i stillingsannonsen, eller hvor og hvordan du skal gå fram med tanke på bredere utlysning? Vi i mediebyrået er kyndige folk med daglig fokus på språk og målgruppeTa kontakt, så hjelper vi deg. 

 

Les også:
Hvor inkluderende er du når du søker etter nye ansatte?

Skrive stillingsannonse? Dette skal du unngå.