Våre kunder

Vi har mange ulike kunder i alle tenkelige størrelser, bransjer og sektorer. Her er et knippe av dem.

Med Jobbnorge som leverandør av rekrutteringsverktøy opplever vi god systemstøtte for våre prosesser og vi blir alltid tatt på alvor når vi kommer med forslag på forbedrings- og utviklingsområder.

Anne Lise Stenvik Larsen Seniorkonsulent HR, rekruttering

Jobbnorge er et profesjonelt rekrutteringsverktøy, som ivaretar søkere og administratorer på en god måte. Jobbnorge arbeider kontinuerlig med forbedringer, noe vi som stor virksomhet er avhengig av. Jobbnorge tilbyr svært god support og har kort behandlingstid.

Maja Jenssen Malnes Rådgiver ved UiO

Noen av våre kunder

Universitetet i Oslo
Nordvik gruppen
Bufetat
Salten Aqua
Universitetet i Bergen
Bodø energi
Statens Vegvesen
NITO
Direktoratet for forvaltning og ikt
Nobl - Nordland boligbyggelag

Det er et enkelt system der vi får oversikt over de utlyste stillingene og søkermassen. Jobbnorge kan anbefales til alle som trenger et effektivt rekrutteringsverktøy.

Liv Sivertsen Konsernsekretariatet, HR

Jobbnorge gir oss en kostnads- og tidsbesparende rekrutteringsprosess i tillegg til meget god support og service for oss som virksomhet og for jobbsøkere.

Bodil Blix Aase Seniorkonsulent Økonomi og HR-avdelingen

Jobbnorge leverer et profesjonelt rekrutteringsverktøy med høy grad av brukervennlighet i alle ledd

Heine Nilsen Skaar Rådgiver HR

Jobbnorge gir oss mindre pes og mer punch i rekrutteringen

Dag Sølvberg HR-Rådgiver, Moss kommune