Målrettet stillingsannonsering med programmatiske annonsekjøp

Mulighetene innenfor stillingsannonsering er flere enn noensinne. I jungelen av sosiale medier, nettaviser, papiraviser, stillingsportaler, fagblad osv. er det lett å gå seg vill! Hvor ser potensielle søkere stillingen din? Hvor finner du målgruppen? Ofte er våre medievalg basert på pris, og at vi må velge det ene eller det andre. Det ideelle er å kunne målstyre annonsen slik at den treffer målgruppen der de er, når de er der. Her kommer programmatiske annonsekjøp inn!

Hva er programmatiske annonsekjøp?

Programmatiske annonsekjøp er en automatisert måte å kjøpe annonser på nett. Publisistene tilgjengeliggjør sitt varelager slik at vi som annonsører kan by på disse via en børs. Kjøpene gjøres basert på målgruppen du ønsker å nå og skjer i sanntid. Målgruppen skreddersys etter ønskede kriterier, som geografi, demografi, interesser, utdanning og erfaring. Programmatiske annonsekjøp er altså ikke en ny annonsetype, men en smartere måte å kjøpe helt vanlige nettannonser på, hvor disse er målrettet mot en spesifikk gruppe mennesker.

Et eksempel

Vi skal lyse ut en stilling som økonomirådgiver, og ønsker at personer med økonomiutdanning og interesse for fagfeltet skal se vår annonse. De er gjerne mellom 25-55 år og bor i Oslo. Da er dette målgruppen vår (kriteriene) som legges inn i systemet man bruker for å kjøpe programmatisk. Systemet er kalt en DSP (Demand side platform) og her får man tilgang til annonsebørsene og data om målgruppene. Deretter lager vi flere ulike annonseformater slik at vi har mulighet for å kjøpe annonseplass på ulike medier og ulike flater (for eksempel på mobil). Når dette er på plass velger vi hvilke medier vi ønsker å by på. Når kriteriene for kjøpet stemmer, vil kjøpet skje i sanntid på de mediene vi vinner budrunder på.

Hvilke fordeler har programmatiske annonsekjøp?

Det er mange fordeler med å kjøpe programmatisk. Her er det jeg ser på som de store styrkene:

  • Målrettet annonsering. Annonsen din vil i mye større grad være relevant for de som blir eksponert for den. Du unngår altså å betale for visninger til personer som ikke er i målgruppen for stilling din.
  • Du når potensielle jobbsøkere, som i utgangspunktet ikke er på utkikk etter ny jobb, men som lett kan la seg friste om det tilfeldigvis dukker opp noe på den lokale nettavisa.
  • Du bestemmer annonsebudsjettet og periode for kampanjen selv. Du kan fordele budsjettet på flere medier – og du slipper å forholde deg til mediefrister.
  • Kampanjen kan optimaliseres underveis. Ved å justere bud og/eller fjerne medier eller formater som ikke fungerer, sørger man for at kampanjen hele tiden leverer optimalt.

Hva kreves for å kjøpe programmatisk?

Utfordringen er at man må ha noe kunnskap og teknologi for å komme i gang med programmatiske annonsekjøp. For å gjøre gode kjøp må du ha:

  • Målgruppe. Du bør ha noen tanker om hvem du ønsker å nå med annonsen din.
  • Kampanjestrategi basert på målgruppen. Hvilke medier skal vi by på? Hvilke data skal vi bruke for å nå målgruppen?
  • Bannerannonser i flere ulike formater, for å sikre annonsevisninger på alle medier og ulike plattformer.
  • Landingsside for annonsen. Dette er i stillingssammenheng ofte selve stillingsannonsen din, enten på hjemmesiden eller andre steder.
  • Budsjett og annonseperiode.
  • Kunnskap om og tilgang til en DSP (plattform for å gjøre programmatiske annonsekjøp).

Dersom du ikke har kunnskapen og teknologien du trenger – fortvil ikke. De fleste byråer i dag har både kunnskap om og erfaring med programmatiske annonsekjøp.

Hvilke erfaringer har jeg gjort meg?

Jeg har reist rundt i hele Norge det siste året og holdt foredrag om stillingsannonsering og programmatiske annonsekjøp. Jeg ser og hører at veldig mange ikke vet hva dette er, og hvilke muligheter som finnes. Når de får kjennskap til mulighetene er det mange som ønsker å komme i gang. Vi har kjørt svært mange kampanjer på vegne av våre kunder, og vi har gjort oss svært gode erfaringer. Både kvantitet og kvalitet på søkere viser at vi treffer målgruppen svært godt med denne typen annonsekjøp. Det er selvsagt ikke magi vi driver med, men det er ingen tvil om at programmatiske annonsekjøp, med riktig strategi, gir deg god synlighet og gode sjanser for at målgruppen din legger merke til deg.

Vil du prøve?

Dersom du tenker at programmatiske annonsekjøp kan være aktuelt, må du gjerne ta kontakt med oss i Jobbnorge. Vi har spesialisert oss på stillingsannonsering som treffer blink. Vi har kunnskap, erfaring og teknologien som trengs for å gjøre treffsikker annonsering gjennom programmatiske annonsekjøp. Du finner vår kontaktinformasjon her.

 

Les gjerne om andre mediekanaler som kan være effektfull i stillingsannonsering her.