Hvordan vet du om kandidaten passer inn i miljøet?

I verste fall kan det koste det deg dyrt å ansette en person som ikke fungerer i jobben. Både i form av tid og penger.

Når du møter en person for første gang, er det vanskelig å lese vedkommende som en åpen bok. I et jobbintervju har både arbeidstaker og søker et usynlig ansvar. Det er å vise seg fra sin beste side og også vise fram hvem man er. Begge parter må være på tilbudssiden, og begge må by på seg selv.

Men å rekke det på en knapp time er vanskelig. Og det er stort sett den tida man har til rådighet før en avgjørelse skal tas.

Kostbart med feilansettelser

Det har nok skjedd før i historien at man har ansatt en person, som senere viste seg å ikke passe så godt i stillingen og bedriften som man hadde tenkt. I det øyeblikket man er ansatt, så skal det også en del til før man får beskjed om å forlate for godt. Med arbeidsmiljøloven i ryggen skal rettighetene for begge parter ivaretas.

Å ansette feil person er dessuten kostbart, både i form av tid og penger. Det tar tid å lese søknader, intervjue kandidatene, kjøre annengangsintervju og sjekking av referanser. Før du kommer dit må du også legge ned viss sum for å nå bredt ut til aktuelle søkere.

Skulle du innse at du valgte feil person i siste runde må du også betale lønn i oppsigelsestid, samtidig som du må starte letingen etter en ny kandidat. I verste fall taper du hundre tusener på en feilansettelse.

Man treffer ikke alltid blink
Vil du treffe blink? Sørg for en god rekrutteringsprosess!

Sørg for en god prosess

Det er ikke en enkel oppgave å motivere noen til å slutte i jobben, selv om det er mulig å komme med anbefalinger. Likevel skal en oppsigelse være en saklig og rettferdig avgjørelse. Med en god prosess i forkant unngår du en slik situasjon.

Det er umulig å lese en person ut fra hva som står på en CV og søknaden. En som er fantastisk på papiret kan rett og slett være helt feil for bedriften. Heldigvis finnes det gode verktøy som kan gjøre prosessen litt enklere.

Personlighets- og evnetester er gode verktøy

Ulike tester kan være nyttig for arbeidsgiver. Med slike tester forsøker man å kartlegge egenskaper, som ikke kommer klart fram på verken intervju eller CV. På denne måten øker man sjansen for å finne den rette kandidaten.

Evnetester kan brukes allerede før intervjurunden, for å se på kandidatenes evne til å lære nye ting, analytisk tenking og generell intelligens. Kognitive evnetester kartlegger arbeidsminne, konsentrasjon og reaksjonstid.

I tillegg finnes det verbale tester, som ser på resonnering, tolkning og språkforståelse. I tillegg til rene personlighetstester.

Formålet er å se om kandidaten passer til arbeidsoppgavene, og om vedkommende passer inn i miljøet og kulturen på jobb. Bruken av testverktøy blir stadig mer vanlig.

Noen tips

Utover testing er det andre ting en også bør tenke på. Magefølelsen kan ofte gi en pekepinn på om du er på rett vei. Vær imidlertid obs på at det er lett å ansette noen som er litt lik en selv. Det kan fungere bra i lunsjpausene og i de sosiale tiltakene, men det er ikke nødvendigvis rett sammen med resten av teamet.

Ha gjerne med en fra avdelingen vedkommende skal ansettes i med på intervjuet. Da kan du som arbeidsgiver få innspill du kanskje ikke selv har tenkt på.

Som arbeidsgiver bør du:
  • Stille gode spørsmål til søkeren.
  • Være bevisst på hvilke egenskaper du ønsker at vedkommende skal ha.
  • Gjøre deg attraktiv for søkeren. Kandidaten er ikke den eneste som skal selge seg inn.
  • Være ærlig om bedriften og bedriftens framtid. Ikke si at den økonomiske situasjonen er god dersom det er noe som ulmer.
  • Være klar på hvilke arbeidsoppgaver og krav som skal oppfylles.
Som jobbsøker bør du:
  • Få spørsmål på alt du lurer på. Stort og smått. Det finnes ikke dumme spørsmål, og det er helt sant.
  • Være deg selv og vær ærlig. Noe annet skinner fort igjennom.
  • Være motivert til jobben du søker på.
  • By på deg selv. Ikke vær redd for å si at du er god.
  • Ha godt humør.

Tenk på sammensetningen du vil ha i staben, det må være en viss balanse. Du må ha en god miks av strukturerte og motiverte personer med ulike egenskaper, og ikke minst en god leder med øverste ansvar.

Alle i staben trenger ikke være skrubbsultne på store utfordringer. Men det bør alltid romle litt i magene, som bevis på at det er plass til mer.

Les våre 7 tips til et godt arbeidsmiljø