Tilgjengelighetserklæring

Alle skal kunne søke jobb via Jobbnorge. For å imøtekomme mål om tilgjengelighet og samtidig ta hensyn til størst mulig variasjon av brukere følger vi retningslinjene for Web Content Accessebility Guidelines (WCAG) med utgangspunkt UU-tilsynets veiledning og prosedyrer.

Vi skal

 • Følge forskrift om universell utvikling av IKT
 • Være på nivå AA i henhold til WCAG 2.0.
 • Strekke oss etter å imøtekomme krav på nivå AAA der det antas å ha størst verdi for våre brukere
 • Ha klar og tydelig kommunikasjon i web-applikasjonen
 • Sikre universell utforming i valg av tredjepartsløsninger som inngår i web-applikasjonen

Tilgjengelighet for oss betyr at

 • Web-applikasjonen skal ha en gjenkjennbar og konsekvent brukeropplevelse
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge
 • Innhold skal være forståelig, lesbart og kompatibelt med anvendt hjelpemiddelteknologi
 • Brukeren kan navigere i og betjene grensesnittet både med musepeker(-verktøy) og tastatur

Slik jobber vi

 • Vi skal ha høy prioritet på å undersøke mulige tilgjengelighetsbrister som meldes inn til oss
 • Tekstinnhold skal alltid vurderes på nytt ved funksjonelle endringer i web-applikasjonen
 • Vi skal øke omfanget av automatiske og manuelle tilgjengelighetstester for å raskere fange opp og utbedre WCAG-feil
 • WCAG-sjekkliste inngår i kravspesifikasjon for utvikling av ny funksjonalitet

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Fortell oss hvis det er noe du tenker vi kan gjøre for å øke tilgjengeligheten, vi setter stor pris på engasjerte brukere!

Send oss en e-post til: tilgjengelighet@jobbnorge.no