Hvor kan du annonsere?

Mulighetene innenfor stillingsannonsering er flere enn noensinne. I jungelen av sosiale medier, nettaviser, papiraviser, stillingsportaler, fagblad osv. er det lett å gå seg vill. Under finner du oversikt over effektive mediekanaler. Vi hjelper deg med annonsering i alle medier og vil sammen med deg finne ut hva som egner seg best for å nå målgruppen til din stilling.

Programmatiske annonsekjøp

Programmatiske annonsekjøp er en automatisert måte å kjøpe annonser på nett. Publisistene tilgjengeliggjør sitt varelager slik at vi som annonsører kan by på disse via en børs. Kjøpene gjøres basert på målgruppen du ønsker å nå og skjer i sanntid. Målgruppen kan være satt sammen av geografi, demografi, interesser, utdanning og erfaring. Programmatiske annonsekjøp er altså ikke en ny annonsetype, men en smartere måte å kjøpe helt vanlige nettannonser som er målrettet mot en spesifikk gruppe. Vi kan kjøpe annonse på de aller fleste store nettsteder.

Sosiale medier

Facebook, LinkedIn og Instagram er ofte brukte kanaler i stillingsannonsering. Fordelen med sosiale medier er at kanalene vet mye om brukerne sine og kan bruke dette til å målrette annonsene mot en spesifikk målgruppe. Du bestemmer selv når du ønsker å annonsere og budsjettet er valgfritt. Det finnes i tillegg mange ulike annonseformater som du kan velge mellom. Video kan for eksempel være et effektivt annonseformat. Bruk vår ekspertise innen målrettet annonsering i sosiale medier og få konkrete råd om kanaler, annonseperiode, annonseutforming og hvor høyt budsjett du burde ha for å nå målgruppen din.

Kontekstuell annonsering

I motsetning til programmatiske annonsekjøp der man baserer kjøpene på en bestemt målgruppe, vil man i kontekstuelle annonsekjøp basere kjøpene på søkeord og innhold i norske nyhets- og fagartikler. Dette gjør at din annonse vil vises i artikler som er relevant for din stilling eller virksomhet. Vi gjør annonsekjøpene gjennom et system der vi kan by på annonseplasseringer hos de aller fleste store norske medier. Fordeler med kontekstuell annonsering er at flere opplever annonsen som relevant og at den også er mer troverdig i kontekst. Vi har verktøyene og kompetansen til å hjelpe deg med kontekstuelle annonser.

Tradisjonelle medier

Aviser og tidsskrifter har fortsatt høye lesertall med kombinasjon av lesere på papir og digitalt. Tradisjonelle medier tilpasser seg nye forbrukervaner og leverer innhold der leserne er – i papiravisa, på mobil eller pc, betalt og gratis innhold. Høye lesertall og mulighet for å tilpasse lokalt eller riksdekkende gir godt nedslagsfelt. Vi anbefaler om det er smart for deg å bruke tradisjonelle medier i ulike former som virkemiddel for å nå din målgruppe.

Illustrasjon av avis

Videoannonse

I 2019 skal det mye til for å fange oppmerksomheten til målgruppen i et hav av annonser på ulike flater. Dersom du ønsker ekstra oppmerksomhet rundt din bedrift eller en enkelt stilling kan vi hjelpe deg å lage en videoannonse som skiller seg ut. Videoannonsen tilpasses målgruppe og budskap. Denne kan brukes på hjemmesiden din, i stillingsannonsen eller i sosiale medier.

Innholdsmarkedsføring

Våre innholdspakker sikrer at du vises i de rette kanalene med et innhold som oppleves relevant. En journalistisk artikkel leveres av profesjonelle tekstforfattere for å sikre relevant og godt innhold. Målet er å fremheve din ledige stilling, bygge omdømme og vekke faglig interesse. For å distribuere artikkelen benytter vi såkalt “Native annonsering”. Native annonsering er utformet slik at den ser ut som redaksjonelt innhold, men er merket som en annonse. Selve annonsen består av et bilde og en overskrift, og sammen skal disse vekke interesse i det redaksjonelle nyhetsbildet. Vi kjøper native annonseplasseringer på aktuelle nettsteder basert på målgruppen for din stilling.

Vil du ha hjelp til stillingsannonsering?

Vi jobber daglig med ulike caser fra våre kunder og har lang erfaring med å velge de riktige mediekanalene, tilpasse design og budskap til din målgruppe.

Kontakt oss