Hvordan rekruttere i et underbemannet marked?

Det er relativt lav arbeidsledighet i Norge sammenlignet med andre land. 3,8% av arbeidsstyrken er arbeidsledige per september 2019. I tillegg er det er stor etterspørsel etter folk i enkelte yrker. Å få kvalifiserte søkere er ikke en selvfølgelighet. Ta eksempelet med yrkesgruppen systemutviklere. Det er en enorm etterspørsel i markedet etter denne type kompetanse, den teknologiske utviklingen freser av sted raskere enn lysets hastighet og arbeidsgivere som skal rekruttere mot denne yrkesgruppen blir tvunget til å tenke nytt. Menneskene med slik type utdanning og erfaring kan tilsynelatende velge og vrake i jobber, og dette stiller høye krav til oss som trenger denne type kompetanse for å overleve. Jobbnorge er en teknologibedrift, og vi vet hvor utfordrende det kan være å finne den riktige typen kompetanse. Her er noen tips til deg som skal rekruttere i et underbemannet marked!

 

Vit hvem målgruppen din er

Start med et grundig forarbeid. Hvem er målgruppen din og hvordan kan du på best mulig måte snakke til akkurat denne? Har du kontroll på dette øker sjansen for at drømmekandidaten faktisk legger merke til at dere søker etter nye medarbeidere. Er det en ny UX designer eller systemutvikler dere skal ansette så snakk med mennesker med denne type utdanning og erfaring og dann deg et bilde av hvem de er. Hvis du vet hvem du snakker til er det enklere å friste drømmekandidaten med de riktige virkemidlene. Se for deg at stillingen er noe du skal selge og at jobbsøkeren er din kunde. Les dette blogginnlegget for tips til hvordan du kan skrive gode stillingsannonser. Hvis du lurer på hva du helst skal unngå når du skriver stillingsannonser har vi jammen et blogginnlegg om det også. Det finner du her.

Målrettet annonsering

Du må som regel gå bredt ut i markedet for å nå frem til de passive søkerne som sitter i en god jobb i dag, dette gjelder kanskje særlig for IT-stillinger. Rådfør deg med målgruppen din, eller en medierådgiver som har god oversikt over det aktuelle markedet. Vi spør ofte målgruppen om deres nettvaner for å kartlegge hvilke nettsider som kan være aktuell i markedsføring. Gjør research og snakk med målgruppen for å finne ut hvilke nettsteder, kanaler de følger eller aviser de leser.  Da får du en pekepinn på hvilken mediemiks som kan settes sammen for å spre stillingsannonsen mest kostnadseffektivt og bruk gjerne en medierådgiver til å hjelpe deg med dette. Det finnes mange mediekanaler hvor du kan målstyre annonsene mot en spesifikk gruppe gjennom kjøp av målgruppedata. Her kan du lese vårt blogginnlegg om målrettet stillingsannonsering med programmatiske annonsekjøp.

Systemutvikler som forklarer noe til en annen person.
Snakk med målgruppen din. Spør om hvilke medier de leser, og hva de er opptatt av på jobb.

Kreative virkemidler

Jeg mener også at det er en fordel om du tenker kreativt. Våg å skille deg ut i mengden. For å få til det må du jobbe kreativt tekst og bilder. En video vil også være effektfullt for at potensielle søkere skal bli bedre kjent med dere. Det kan være en enkel mobilvideo med små intervjuer av de som jobber hos dere i dag, eller en mer omfattende video slik som for eksempel denne fra Kantega. Den snakker virkelig til målgruppen og her er humor et helt klart virkemiddel benyttet av avsender. Her er det nok mange systemutviklere som vil kjenne seg igjen.

Jobb med omdømmet

Omdømme er også en viktig faktor når man skal rekruttere i et underbemannet marked. By på dere selv. Har du bedre omdømme enn konkurrenten som også trenger utviklere? Da stiller du sterkt, for et godt omdømme trekker ressurser til seg. Det motsatte er tilfellet om du har et dårlig omdømme. At folk trekker seg unna din virksomhet er svært uheldig når man skal rekruttere i et marked der konkurransen om ressursene er stor. Har du tenkt på hvordan du som bedrift er attraktiv for de som jobber der? Hvorfor skal kandidatene søke jobb hos akkurat dere? Omdømmebygging tar tid og handler i stor grad om å jobbe med innsiden slik at det skinner for folk på utsiden. Det er imidlertid et viktig arbeid, som vil betale seg over tid. Nils Apeland har skrevet et nyttig blogginnlegg med 6 råd om omdømmebygging som jeg anbefaler deg å lese.

Kort oppsummert:

  • Definer drømmekandidaten
  • Research mot målgruppen
  • Skriv en stillingsannonse som selger og treffer drømmekandidaten i hjertet
  • Gå bredt ut i markedet med målrettet annonsering
  • Vær gjerne kreativ når du utformer stillingsannonsen
  • Bilder og video er effektfulle virkemidler
  • Jobb kontinuerlig med god omdømmebygging fra innsiden

Vi hjelper deg gjerne med målgruppe, målrettet annonsering og kreative virkemidler.

Ta kontakt med oss her.