Hvor inkluderende er du når du søker etter nye ansatte?

Ord som «mangfold og inkludering» går igjen i stillingsutlysningene. 
Men har du tenkt på hvor inkluderende teksten faktisk er for dem det gjelder? 

Jeg kunne ønske at man i 2020 ikke trengte å påpeke i en stillingsutlysning at alle er velkomne til å søke, uavhengig av nasjonal bakgrunn, funksjonsevne, religion, alder og kjønn. Mangfold og inkludering er noe som burde vært helt selvsagt, men så lenge vi må påpeke det i teksten, så er det kanskje ikke helt sånn likevel? 

 

Ikke la det bli «klipp og lim» 

Mangfold og inkludering handler om så mye mer enn bare ord. Det er snakk om helt bevisste holdninger hos den enkelte arbeidsgiver, og arbeidstaker for den saks skyld. Hvis du er en arbeidsgiver som tar inkludering på alvor, så må det også vises utad.  

Ikke la det bli et standard-avsnitt helt nederst i utlysningen. Et avsnitt dere legger til fordi det må være der. Det skal være selvsagt at hvem som helst, som oppfylleønsket om krav og kompetanse, skal kunne søke.

 

Inkludering på dugnad 

På statlig nivå foregår det en inkluderingsdugnad. Denne startet i 2018 og er fortsatt et pågående arbeid. Regjeringen har et mål om at fem prosent av de nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  

Det i seg selv er helt supert. Men hvis det står svart på hvitt i annonsen, at en virksomhet ønsker seg flere søkere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Hvordan føler man seg inkludert når det står skrevet på denne måten? Det kan være mange grunner til at noen har et gap i arbeidslivet, uten at det trenger å bety at vedkommende ikke er bra for jobben som skal utføres. 

 

Still deg selv noen spørsmål før du skriver 

Det finnes ingen fasit for hvordan du skal skrive på en inkluderende måte. Men det er likevel viktig at hver og en som skal ansette, tenker på hvordan ordene er formulert og hvordan de kan bli mottatt i andre enden. Hvordan vil du bli oppfattet?
Når du viser deg som en virksomhet som tar inkludering på alvor, fremstår du også som en attraktiv arbeidsgiver.  

  • Har du skrevet på en inviterende måte? 
  • Virker dere oppriktig opptatt av inkludering, eller er det bare blitt et «plikt-avsnitt» langt nede i utlysningsteksten? 
  • Hvem blir nevnt i sammenheng med mangfold? Er det noen som er avglemt? 
  • Hvordan kan arbeidsplassen tilrettelegge, og hvordan har dere skrevet det? 
  • Hvor i teksten har du plassert avsnittet hvor dere innbyr til mangfold i søknadsmassen? 

 

Enkle grep for bedre inkludering 

  • Se på kravene dere stiller til søkeren. Er det flere punker som heller burde være «bør» enn «må»? 
  • Dere lyser ut stillinger i 100 prosent. Kan stillingsandelen justeres? 
  • Beskriv hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegge for ulike behov. Da er det snakk om hele arbeidsplassen, og ikke bare skrivepulten. 

 

Det er ikke så mye som skal til. Et langt avsnitt med oppramsing av både religion, kulturell bakgrunn og hull i CV-en kan for eksempel oppsummeres omtrent sånn som dette: 

Hos oss skiller vi ikke på hvor du er født, hvem du tror på eller hvor sammenhengende CV du har.
Det som betyr noe for oss er at du er rett person til jobben, og det finner vi bare ut av ved at du sender oss en søknad. 

 

Vi i Jobbnorge hjelper deg gjerne med stillingstekstene dine. I staben har vi egne tekstforfattere og har gjennomført flere workshops med kunder som nå ser utlysningene med nye øyne. 

 

Se også: