Hva vil skje i fremtidens arbeidsliv?

Fremtidens arbeidsliv kommer til å etterspørre andre egenskaper og kunnskaper enn hva arbeidslivet gjør i dag. Hvordan bør vi forberede oss? Hva blir viktig? Og hvordan skal vi egentlig samarbeide med roboter? Trine Larsen i Hammer & Hanborg deler sine tanker og tips med oss.

– Forutsetningene for måten vi jobber på, forandrer seg radikalt. Det eneste vi vet, er at alt kommer til å fortsette å forandres, sier Trine Larsen.

Trine er en av Norges mest erfarne når det kommer til rekruttering og organisasjonsutvikling. Hun og kollegene i konsulenthuset Hammer & Hanborg har gjort seg mange tanker om hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å bli.

– Hvert år gjennomfører vi undersøkelser for å forstå hvordan arbeidslivet endrer seg. Spørsmålene vi stiller, handler om felles verdier, nye muligheter og hvilke arbeidsmetoder og organisasjonsstrukturer vi vil se mer av, sier Trine.

Hvilke hovedtrender har du lagt merke til?
– For det første vil den digitale utviklingen med automatisering, kunstig intelligens og «internet of things» påvirke hvordan vi jobber.

For det andre vil vi ser mer av såkalte smidige arbeidsmetoder. Det betyr at vi stadig vekk ser etter hva som kan forbedres, istedenfor å sette opp prosjekter med oppstart og mål.

For det tredje vil vi se at å bruke mange forskjellige personer og ulike perspektiv er en måte å finne nye løsninger på, og også som en måte å skape mer engasjement blant kunder, leverandører og medarbeidere.

Hvordan blir det for oss å jobbe med roboter, tror du?
– Vi må bli flinke til å løse problemer sammen med roboter. Robotene kan vi sette til å løse de rutinepregede og rutinemessige oppgavene. Det vil gi oss mer frihet til å bruke tiden vår på komplekse og mer interessante problemstillinger.

Roboter blir en del av fremtidens arbeidsliv.

 

Oppi all praten om roboter og kunstig intelligens, må vi ikke glemme de egenskapene som er unike for oss mennesker, som kreativitet, fantasi og evnen til å skape relasjoner og følelsesmessige bånd.

Så jobbene for oss mennesker blir ikke borte?
– I det lange løp skulle en robotifisering av arbeidet kunne innebære at vi ikke lenger jobber i det hele tatt. Men dette er det samme som mange sa i forbindelse med den industrielle revolusjon. Ja, jobber blir borte, og mange nye jobber blir skapt. Det eneste vi kan være helt sikre på, er at våre arbeidsmetoder kommer til å forandre seg.

Foreløpig er ikke roboter i stand til å være kreative og ha empati. Derfor vil kreativitet og emosjonell intelligens kanskje verdsettes enda høyere når vi rekrutterer i fremtiden.

Menneskets oppgave i fremtiden kommer først og fremst til å bli å forstå hvilke problemer som skal løses – og hvorfor.

Til slutt – hva er dine tips til fremtidens arbeidstakere?
– Lær deg selv å kjenne og finn ut hva som gjør deg unik. Identifiser hva som driver deg og hva du kan og ønsker å bidra med. Det er enda viktigere enn før at du er god til å jobbe med mennesker, fordi alt som kan løses digitalt, kommer til å bli automatisert.

En arbeidstaker som lykkes, er en som tar kontroll over sin egen kompetanseutvikling, leder seg selv og ser gleden i å være en god problemløser. Vi trenger medarbeidere som er åpne, fleksible, nysgjerrige og gode til å samarbeide.

Forbered deg til et arbeidsliv der du hilser «god morgen» til en robot når du kommer på jobben, avslutter Trine med et smil.

 

Lesetips: Fremtidens arbeidsliv 2.0