Hjelper oss med å holde dialogen med jobbsøkerne

Anne Reinsnes i Kronsteingruppen ansetter rundt 20 medarbeidere årlig, de fleste innenfor bygg. – Med rekrutteringsverktøyet til Jobbnorge glipper vi ikke på å holde dialogen med jobbsøkerne gjennom hele rekrutteringsprosessen, sier hun.

Kronsteingruppen består av fem entreprenørselskaper og fire byggevarebutikker og har 255 medarbeidere i Midtre-Hålogaland. Selskapene håndterer alt fra å bytte vinduer hos privatpersoner, salg av byggevarer i butikk, til store 500-millionersprosjekter.

Umettelig behov for fagarbeidere

– I fjor lyste vi ut 25 stillinger i hele konsernet og hadde 355 søkere til disse. Å ha et godt verktøy gjennom hele rekrutteringsprosessen er til stor hjelp, utdyper Anne.
Hun leder HR-avdelingen i konsernet med tre medarbeidere. Rekruttering er en av de viktigste oppgavene for teamet. Anne beskriver en rekrutteringshverdag hvor det er et enormt behov for fagarbeidere. Også byggingeniører og arbeidsledere er krevende å få tak i. Det er ikke uvanlig at det er få søkere til en ledig stilling.

– Da betyr det mye at søkeprosessen er ryddig hele veien, slik at vi oppleves som en profesjonell og god arbeidsgiver. Jobbnorges rekrutteringsverktøy hjelper oss med å holde på all kommunikasjon med jobbsøkerne i prosessen, forteller hun.

I vår var det to år siden Kronsteingruppen startet samarbeidet med Jobbnorge om rekrutteringsverktøyet.

Glipper aldri

Det er mange bekreftelser og informasjon underveis som skal formidles til søkerne. Med gode maler kan Anne og teamet enkelt bekrefte at søknader er mottatt, de kan invitere til intervju og de kan sende informasjon om at stillingen er besatt.

– Rekrutteringsverktøyet er intuitivt og enkelt å bruke. Det gjør det lekende lett å sende riktig informasjon til riktige mottakere på riktig tidspunkt i prosessen, forteller hun videre.

Særlig viktigheten av å informere søkerne som ikke fikk jobben om at stillingen nå er besatt, mener Anne er undervurdert. Rekrutteringsverktøyet håndterer dette like enkelt, slik at jobbsøkerne skal få en god opplevelse, selv om resultatet ble negativt.

– Med rekrutteringsverktøyet glipper vi aldri på å informere, og det er betryggende, sier hun.

Bort med regnearkene

Også arbeidet med å velge riktig kandidat til jobben er betydelig enklere med et godt verktøy i bunnen, mener Anne. Alt er samlet på ett sted og ingen data kommer på avveie. Personvernet er 100 % ivaretatt.

De som er involvert i ansettelsen kan se informasjon om hver søker, de kan se status for arbeidet, men de får kun tilgang på den informasjonen som er nødvendig. Anne tenker med gru på regnearkene som ble brukt tidligere.

– Det var litt av en jobb å skrive inn alle dataene om hver søker, i tillegg til at personvernet på ingen måte var ivaretatt den gangen. Nå kan vi gjøre vurderinger etter hvor egnet kandidaten er, og vi kan også gi tommel ned. Slik ser vi hvem som er mest aktuell for jobben, beskriver hun.

Anne Reinsnes deltar ofte på yrkesmesser.
Det er mangel på fagarbeidere, slik at Anne Reinsnes hos Kronsteingruppen ofte deltar på yrkesmesser, videregående skoler på bygg og anlegg for å fremsnakke byggfagene. Foto: Kronsteingruppen.

 

Eget brukerforum utvikler verktøyet videre

Til annonseringsdelen av rekrutteringsarbeidet bruker Kronsteingruppen Jobbnorges mediebyrå til å sette opp stillingsannonser og sørge for annonseringen.

– Alt får vi ordnet samtidig i rekrutteringverktøyet, det er veldig enkelt og lett å bruke. De gangene vi trenger hjelp, får vi raskt svar. All ros til support, sier hun.

Anne og kollegene opplever at innspill og forslag de gir blir godt tatt imot av Jobbnorge. Hun setter stor pris på at dette er satt i system i et eget brukerforum. Her blir beste praksis diskutert med andre som jobber med det samme i andre bedrifter og bransjer over hele landet. Etter to år med pandemi var det godt å endelig kunne møtes fysisk på brukerforum, ikke bare digitalt.

Anne Reinsnes jobber som HR-leder i Kronsteingruppen.
Anne Reinsnes har jobbet med HR og rekruttering i 25 år, tolv av dem i Kronsteingruppen. Foto: Kronsteingruppen.

 

Mer enn å ansette

Anne er opptatt av at rekrutteringsarbeidet er så mye mer enn selve ansettelsesjobben. Det er like viktig å sørge for at nye medarbeidere får et nettverk, at de trives på stedet og blir værende om de er tilflyttere. Å beholde folk betyr like mye som å ansette nye.

– Jeg er glad for å jobbe i en spennende bransje med mange muligheter. Byggfagene er ikke slik de var før, det er høyteknologiske yrker med stor grad av digitalisering. Rekrutteringsverktøyet gjør at det første møtet med oss i Kronsteingruppen viser at vi er fremoverlente, profesjonelle og en attraktiv arbeidsgiver. Det er en styrke i konkurransen, avslutter hun.

Les hvorfor Studentinord valgte Jobbnorge som leverandør av rekrutteringsverktøy.

 

Vil du teste vårt rekrutteringsverktøy? Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.