«Fjernledelse» eller «Fjern ledelse» av unge medarbeidere?

Jeg er helt sikker på at fjernledelse utfordrer deg som jobber med ledelse, jobber med HR, eller på annen måte har personalansvar – akkurat som meg. Foreløpig finnes det dessverre lite forskning og erfaring på dette området.

Før 2020 var det få personer som hadde hjemmekontor eller fleksible ordninger som gjorde at arbeidstakerne kunne jobbe fra ønsket lokasjon.  Uansett hvilken ordning dine medarbeidere har, så er de like fullt på jobb. Da er det viktig at de får god oppfølging og føler seg sett og hørt. I tillegg til at de skal være en like stor del av teamet eller avdelingen de er en del av.

Jeg er så heldig at jeg har jobbet sammen med mange svært dyktige unge mennesker. To av dem er Johanne Mosti Borøy og Bjørn-Åge Rånes, som begge har vært ansatt hos Jobbnorge. Nå har de nettopp avsluttet sin masteroppgave sammen med Karoline Baldersheim.

Masteroppgaven inneholder mange interessante vinklinger på hva som motiverer og hva som demotiverer unge mennesker i arbeidslivet.

På bakgrunn av funn og besvarelsen av problemstillingen vil Mosti Borøy, Rånes og Baldersheim bidra med tips, som kan være nyttig å ta med deg om du jobber med fjernledelse. Disse har jeg fått lov til å dele med deg.

 

8 tips til fjernledere for å motivere sine unge ansatte

  1. Gi tillit. Ingen liker å ha en sjef som ikke stoler på at du kan gjøre jobben din. Vi ser en tydelig tendens til at frihet og fleksibilitet i arbeidshverdagen er avgjørende for å holde 106 unge medarbeidere motivert, og viktigheten av at ledere synliggjør tilliten. I retur får du en motivert ansatt som med tiden vil vokse på at du har gitt slipp på kontrollen.
  2. Del informasjon til alle. Uvitenhet og ulik tilgang til informasjon er kilde til demotivasjon og følelse av utenforskap. Om du sikrer at alle har samme informasjon til enhver tid, uavhengig av om de sitter nært eller fjernt, vil du dekke et av de viktigste behovene de unge medarbeiderne opplever å ha.
  3. Legg til rette for å skape relasjoner mellom ansatte på ulike kontorsteder, for eksempel ved å invitere til flere uformelle møtepunkter. Utenforskap er en av de største hindrene for motivasjon. Unge medarbeidere lengter etter tilhørighet til et fellesskap, og ved å inkludere alle og bygge et felles miljø vil du fremme motivasjonen deres.
  4. Vis hvem du er og skap en personlig relasjon. Prioriter å besøke de ansatte på arbeidsstedet sitt. Hvem er motivert til å gi den ekstra innsatsen for en de ikke kjenner? Våre observasjoner viser at ledere som tar seg tid til å treffe medarbeiderne sine der de jobber, klarer å skape personlige relasjoner som øker motivasjonen blant sine ansatte.
  5. Snakk om noe annet enn jobben. Normaliser det å bare ta en kort, uformell prat om ikke-faglige forhold. Som fjernleder ser du ikke hvem som er syk, opplever vanskelige tider eller går gjennom andre ting som påvirker arbeidet. Som leder kan du få en bedre forståelse av de ansattes liv ved å snakke om noe helt annet enn det faglige. Vi ser en klar tendens til at unge medarbeidere har et behov for å bli sett, og kunne kommunisere om annet enn bare jobben. Som leder er det derfor viktig at du finner naturlige møtepunkter for den uformelle praten.
  6. Vis større interesse for arbeidet. Hva jobber medarbeiderne med, og hvilke utfordringer støter de på? Flere av informantene har i perioder opplevd at jobben tar over fritiden, og at dette påvirker balansen mellom jobb og fritid negativt. Som leder kan du bidra til å sette rammer for arbeidet som gjør dine ansatte mer motiverte.
  7. Del suksessene. Unge medarbeidere har ofte stor respekt for kollegene sine, og setter skryt, anerkjennelse og bekreftelse fra dem vel så høyt som når det kommer fra leder. Legg til rette for at de ansatte kan gi positive tilbakemeldinger til hverandre ved å ta initiativ til å dele suksesshistoriene internt i organisasjonen.
  8. Gi tilbakemeldinger. Mangel på kommunikasjon og tilbakemeldinger er et stort hinder for å bygge motivasjon blant unge medarbeidere. Uten tilbakemeldinger på arbeidet opplever de å kjenne på usikkerhet for hvordan de utøver jobben sin. For en ung generasjon som er opptatt av å prestere, oppleve mestring og utvikle seg videre er tilbakemeldinger helt kritisk.

Som ledere har vi et stort ansvar for å gi unge medarbeidere muligheter som sikrer at også denne generasjonen kan løfte bedriftene til nye høyder. Jeg tror fjernledelse er kommet for å bli – så la oss sikre at det ikke blir fjern ledelse.

Jan Solhaug
Country manager, Jobbnorge by Grade