Et blikk i bakspeilet og veien ut av korona

Jeg vil starte mitt lille bidrag med å si takk til alle Jobbnorge sine brukere, kunder, leverandører og medarbeidere. Vi opplever et svært godt år sett med egne øyne. Vi vil ha god topplinjevekst og vil levere et bra resultat som sikrer god drift. Dette gjør at vi fortsatt kan levere på et høyt nivå.

Lav arbeidsledighet og kamp om kvalifiserte kandidater

Man kan vel tørre å si at hele verden sliter med å få tak i IT-kompetanse. Også vi i Jobbnorge har fått kjenne på dette. I skrivende stund har vi to ledige stillinger på utviklingsavdelingen. Å få tak i de kvalifiserte kandidatene er sannsynligvis en utfordring vi kommer til å kjenne på også neste år.

Det er svært lav arbeidsledighet ifølge NAV. I november er ledigheten nede i 4% og en nedgang på nær 9000 fra oktober. Dessverre vil nok dette tallet øke utover nyåret, all den tid at den siste nedstengningen kan få store konsekvenser i næringer som eksempelvis restaurant, uteliv og reiseliv. Vårt fokus er derfor å sikre at de kvalifiserte kandidatene blir oppmerksomme på de jobbene som finnes der ute og at din virksomhet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver. Sammen med vår samarbeidspartner Frantz bygger vi målrettet data innenfor ulike stillingskategorier som gjør at vi er bedre rustet til å hjelpe din virksomhet med å finne drømmekandidaten.

Hvordan lede på distanse i en mer hybrid hverdag

Jeg hadde håpet at når jeg skrev dette var vi ute av alle inngripende tiltak og hadde en normal situasjon. For Jobbnorge sin del er alle på hjemmekontor, men arbeider som vanlig. Vi har et stort trykk inn mot jul og nyttår og vil holde våre leveranser som lovet. Du kan derfor forvente normal drift fra Jobbnorgeteamet i perioden vi er på hjemmekontor.

I Jobbnorge har vi det siste året hatt medarbeidere på pålagt hjemmekontor, på kontoret og på hjemmekontor. Før pandemien hadde ingen av oss hjemmekontor, mens nå er det alltid en eller flere som jobber hjemmefra. Vi jobber altså mer hybrid.

Å lede medarbeidere på distanse var krevende, men er blitt enklere. Som leder forsøker jeg å sette meg inn i andres situasjon. Eksempelvis: Hvordan er det å være deg akkurat nå? Hva trenger du av meg? Så er det viktig at vi som ledere leverer på det som medarbeideren trenger. Å se hver enkelt når de er på hjemmekontor (eller andre lokasjoner) er en krevende øvelse, men vi har heldigvis et par år med god trening i dette.  Jeg var på kurs med Vigdis Austerheim om det å lede på distanse. Her fikk jeg mange aha-opplevelser og lærte mye nytt. Blant annet ble jeg kjent med et rammeverk for suksess som kalles «BITS». BITS står for bevisst, inspirerende, tydelig og strukturert. Dette er fire stikkord Vigdis mener du bør ha spesiell oppmerksomhet på ved avstandsledelse. Dette er noe jeg tar med meg i min hverdag som leder.

Vi er blitt vant med en hybrid hverdag hvor noen sitter på kontoret og noen sitter hjemme. Det handler om å forstå behovet til enkelte.

Trivsel og samhold

Det er også viktig at vi har fokus på arbeidsmiljø for å opprettholde trivsel og samhold i hjemmekontorperioden. I fjor lagde vi et blogginnlegg om nettopp dette. Igjen er dette høyaktuelt. Det handler om å finne de digitale tiltakene som opprettholder den sosiale kontakten mellom medarbeiderne. Ha rom for digitale kaffekopper, oppfordre til luft og bidra til arbeidsglede, også på hjemmekontor. Motiverte medarbeidere skaper resultater!

Hva tar vi med oss fra 2021?

Jobbnorge har vært gjennom et travelt år med mange spennende oppgaver. Dette er noe av det vi er spesielt fornøyde med å ha levert det siste året:

  • Produktutvikling er viktig, og i år har vi hatt godt tempo på utvikling. En av våre verdier er å utfordre og det betyr at vi også ønsker å bli utfordret. Nøl aldri med å ta kontakt med oss når du har et behov du ønsker å løse.
  • Vi har gjort mye med vårt rekrutteringsverktøy. Vi har fått på plass flere integrasjoner mot andre relevante fagsystemer, ny kandidatvisning, jobbanalyse og digital signatur, for å nevne noe. Det kommer mye spennende inn i det nye året og vi har planene klare.
  • Vi har jobbet tett med Frantz som er vår leverandør av tjenester knyttet til kjøp av annonsering på digitale plattformer. Her bygger vi mye god erfaring og ikke minst data som kommer dere som kunder til gode i rekrutteringsprosessen.
  • Vi styrer mot god vekst og et godt resultat til tross for at vi fortsatt er midt i en pandemi. 2022 vil også være preget av pandemien, men jeg tror og håper vi er på oppløpssiden. Vi velger å være optimistisk!

Jobbnorge har også denne høsten gjennomført en kundetilfredsundersøkelse gjennom Ziel Consulting. Resultatene viser at kundene våre synes vi leverer godt, og dette betyr mye for oss. Selv om vi får gode tilbakemeldinger vil vi alltid bli bedre. Ett av hovedmål er å ha kundeservice i verdensklasse. Ikke vent på neste undersøkelse hvis du har noe du vil fortelle oss, eller du har en oppfordring til forbedringer. Vi er her for å lære, og for å bli utfordret.

Benytter denne anledningen til å takke alle våre kunder for tillitten i 2021.

God jul og et godt nytt år.