Ekstraordinære tiltak grunnet koronavirus

Jobbnorge tar dagens situasjon på alvor. Vi gjør vårt ytterste for å hindre spredning og sikre forsvarlig drift hos oss.

Vi har over tid fulgt situasjonen og vært påpasselige med å gjøre nødvendige tiltak til riktig tid. Tidlig i spredningsfasen ble det innført tiltak for god hygiene, som pålagte rutiner for håndvask og plassering av antibac-dispensere på flere steder i våre lokaler.

Vi har jobbet med å redusere reisevirksomhet og kun gjennomføre fysiske møter som er tvingende nødvendig. Vi har i tillegg begrenset tilgang for eksternt personell i våre lokaler.

Rengjøringsrutiner i lokalene våre er trappet opp, både i form av innstramming av rutiner og innføring av ekstra desinfeksjon av utsatte flater.

Situasjonen i landet har eskalert, og vi har iverksatt ytterligere tiltak. Vi har innført full reisestopp. Alle møter gjennomføres ved bruk av elektroniske kanaler. Hjemmekontor er innført for de fleste ansatte, fram til 30. mars i første omgang.

For øvrig evaluerer vi situasjonen fortløpende og holder oss oppdatert i forhold til myndighetenes anbefalinger. Vi fortsetter å gjøre tiltak for å sikre drift og unngå smitte.

Jan Solhaug

Adm. direktør i Jobbnorge