– Datasikkerhet gjorde at vi valgte Jobbnorges rekrutteringsverktøy

Det var innføringen av personvernforordningen GDPR som gjorde at HR-sjef Idun Nerdal hos Nord Studentsamskipnad (Studentinord) tok beslutningen om å implementere Jobbnorges rekrutteringsverktøy.
– Det har gjort arbeidet med rekruttering sikkert og mer effektivt, sier hun.

Å rekruttere nye medarbeidere og bli kjent med kandidatene til de ledige jobbene er det Idun Nerdal liker aller best å gjøre i jobben som HR-sjef hos Studentinord. Med mange ulike fagområder og bransjer representert hos de 130 ansatte, er ingen dager like for Idun og kollegaen i HR-teamet.

– Det er like spennende å finne riktig person til riktig jobb hver gang! Jeg synes jeg har verdens beste jobb, smiler Idun.

Sikker rekruttering

Oppgaven til Idun og kollegene i Studentinord er å gi velferd til de 11.000 studentene fra Stjørdal i sør til Bodø i nord som er tilknyttet studentsamskipnaden. Det gjør de i form av boligutleie, kantinedrift, barnehageplasser, Råd og helse og mye mer. Hvert år har Studentinord rundt 15 rekrutteringer av alt fra driftsteknikere til renholdere og studentrådgivere.

Da personvernforordningen GDPR ble innført, var det slutt på å motta jobbsøknader på e-post. Regneark og søknadsbunker var ikke lenger tillatt, og Studentinord erkjente at de måtte gjøre noe med måten de jobber med ansettelser på slik at de var på riktig siden av loven.

– Vi fikk presentert flere rekrutteringsverktøy fra ulike leverandører i 2017. Demonstrasjonen vi fikk av Jobbnorge overbeviste oss om at dette var riktig verktøy for oss, forteller hun.

Idun Nerdal i Studentinord synes rekrutteringssystemet til Jobbnorge stadig blir bedre.
HR-sjef Idun Nerdal hos Studentinord opplever at rekrutteringsverktøyet til Jobbnorge stadig blir bedre og enda mer logisk å bruke. – Vi setter stor pris på at Jobbnorge er svært lydhøre for forslagene våre, sier hun. Foto: fortellfortell.no

 

Enkelt å bruke

Siden Studentinord er en privat bedrift er det ikke krav til offentlige søkerlister. Det gir en litt enklere og mer fleksibel rekruttering uten ansettelsesråd, enn offentlige virksomheter har.

I tillegg til datasikkerhet betydde brukervennligheten mye, siden også avdelingsledere og andre med personalansvar skulle bruke verktøyet i ansettelsesprosessen.

Med verktøyet kan HR-teamet og lederne i organisasjonen enkelt få oversikt over søkerne og deres kvalifikasjoner med få tastetrykk. All kommunikasjon med søkerne underveis i søkeprosessen er ivaretatt fra mottatt søknad til brev om at stillingen er besatt. Idun trekker frem at det har skjedd mye med verktøyet siden Studentinord startet samarbeidet med Jobbnorge for fem år siden.

– Det blir stadig bedre og enda mer logisk å bruke. Jobbnorge er svært lydhøre for forslagene våre, og det er inspirerende når innspillene blir tatt med i nye programoppdateringer, beskriver Idun.

Bygningen til Studentinord i Bodø.
Oppgaven til Idun og kollegene i Studentinord er å gi velferd til de 11.000 studentene fra Steinkjer i sør til Bodø i nord som er tilknyttet studentsamskipnaden. Det gjør de i form av boligutleie, kantinedrift, barnehageplasser, Råd og helse og mye mer. Foto: fortellfortell.no

 

Beste praksis

Etter pandemien opplever hun at antall nyansettelser har økt hos Studentinord. Trenden er at permitteringer har ført til at mange ønsker seg sikrere jobber etter en tid med uvisshet. Konkurransen om å få kvalifiserte søkere kan til tider likevel være stor for enkelte stillinger.

Det gjør forbedringer i ansettelsesprosessene er desto viktigere. For tiden jobber Idun og HR-teamet med beste praksis i rekrutteringsarbeidet. Her inngår også onboarding og offboarding.

– Vi kan nok bruke rekrutteringsverktøyet bedre og mer enn vi gjør i dag. Da er det godt å vite at verktøyet vokser med oss og hele tiden videreutvikles, avrunder Idun.

 

Vil du teste vårt rekrutteringsverktøy? Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

 

Les også: Vet du egentlig hvem du vil ansette i din ledige stilling?

Kontakt våre medierådgivere

Vil du teste vårt rekrutteringsverktøy?


Kontakt oss