Bufdir opplever mer effektiv prosess uten søknadsbrev

I fjor sommer bestemte Bufdir seg for å prøve noe helt nytt i forbindelse med rekruttering. De ville ikke lenger motta lange søknadsbrev, og valgte å droppe det helt i prosessen. I stedet ble det opp til søkeren å sørge for en fyldig CV. Les mer om dette her.  

Jobbsøkerne er positive 

Siden den gang har de gjennomført om lag 20 søknadsprosesser uten et tradisjonelt søknadsbrev. En spørreundersøkelse blant søkerne viser at 80 prosent er positive til prosessen. 

Bufdir opplever at det uten søknadsbrev er mer effektivt å velge ut kandidater til intervju. 

Vi får mange konstruktive tilbakemeldinger fra lederne våre underveis. Mange påpeker at de føler seg mer objektive i utvelgelsen, sier Hanne Revholt, seniorrådgiver HR. 

Bufdir har de siste månedene kjørt samtlige rekrutteringsprosesser uten søknadsbrev. 

 

Bilde av Tone Anderson Torske
Det har vært stort engasjement rundt prosjektet. Her presenterer avdelingsdirektør HR, Tone Anderson Torske resultater fra prosjektet på HR-konferansen for offentlig sektor på Lillehammer.

Tilpasser seg en yngre generasjon 

HR-rådgiver Vegard Thorstensen sin hjertesak i det hele, er at søkerne skal kunne søke med en gang de ser stillingen. 
– Jeg tror at mange tidligere har stoppet opp fordi de må sette seg ned å skrive et søknadsbrev, sier han.
Han har lenge ment at det er på høy tid at man ser på hele rekrutteringsprosessen, som har vært lik på mange måter, i en årrekke.  

 Prosessen skal bli enklere, og med noen få tastetrykk skal man kunne søke. Det er et generasjonsskifte her, og den nye generasjonen vil at det skal gå raskt, også når det gjelder søknader. 

Når pilotperioden er over vil de også kunne se om det har blitt flere yngre søkere.  

 

Flere søkere på alle stillinger 

Bufdir har tatt ut statistikk og sammenlignet med året før, som viste en ganske stor økning i antall søkere i gjennomsnitt per stilling.  

– Det er vanskelig å slå fast at søknad uten brev alene har bidratt til at vi får flere søkere, men utfra de som har svart på kandidatundersøkelsen vet vi at dette valget har vært avgjørende for 11 prosent av kandidatene, sier Revholt.

Revholt påpeker imidlertid at direktoratet gjør mye annet innen rekruttering og profilering, og tenker at det også spiller inn i forhold til søkertallet. 

– Vi har jobbet mye med visuell profil. Vi har tatt nye annonsebilder og har jobbet mye med blant annet LinkedIn som en kanal for arbeidsgiverprofilering.  

 

Jobbsøkerens opplevelse 

Pål-Henrik Tindberg har nylig fått jobb i Bufdir, uten å skrive et eneste søknadsbrev. Han forteller at han opplevde det som en god søknadsprosess, og at det ikke var noe han savnet underveis. 

– En får likevel vist hvem man er gjennom en god og fyldig CV, sier han.

 

Bilde av Pål-Henrik Tindberg
Pål-Henrik Tindberg hadde en positiv opplevelse som jobbsøker.

 

Han er nå ansatt som seniorrådgiver knyttet til internkontroll, samfunnssikkerhet og beredskap. 

Det er en spennende måte å gjøre ansettelser på. Det at man ikke benytter søknadsbrev gjør at man må spisse CV-en ved å synliggjøre oppgaver, ansvar og resultater, legger Tindberg til. 

Selv om du søker jobb uten søknadsbrev vil likevel resten av ansettelsesprosessen innebære intervjuer, referansesjekk og andre metoder slik at Bufdir sikrer ansettelse på riktig grunnlag. 

 

Screening er et viktig verktøy 

Endringer kan være vel så bra, men det er vanskelig å få i pose og sekk.  

– Noen av kandidatene vi spurte i undersøkelsen fortalte at de savner å fortelle om motivasjonen til å søke på stillingen, sier Revholt og legger til at det likevel er mest naturlig å snakke om senere i prosessen. 

– Jeg kan absolutt forstå ønsket om å «forklare» CV-en om man ikke har en åpenbar bakgrunn for stillingen som er utlyst. Nyutdannede har heller ikke hatt mulighet til å opparbeide seg en fyldig CV, sier hun. 

Dette forsøker Bufdir imidlertid å løse på andre måter, ved å ha screeningspørsmål. Altså spørsmål som stilles til kandidatene i søknadsprosessen.  

– Vi ansetter etter kvalifikasjonsprinsippet og skal ha den beste kandidaten uansett. Er det en person med erfaring vi trenger, så er det dessverre sånn at en nyutdannet ikke er rett for stillingen, sier Thorstensen.  

 

Prosjektet fortsetter

Til sommeren er pilotprosjektet over, men dette er bare starten. HR-avdelingen i Bufdir skal ta seg av evalueringen med innspill fra lederne og kandidater som har søkt. Revholt påpeker at dette fortsatt er et prosjekt som utvikles og justeres underveis.  

– Vi er fortsatt i dialog med Jobbnorge om hvordan vi kan optimalisere løsningen ytterligere. 

 

Løsningen for søknad uten brev kan aktiveres for alle som bruker Jobbnorge sitt rekrutteringsverktøy. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å fjerne søknadsbrevet for din virksomhet.