5 Trinn for bedre e-Læring

Akkurat nå er behovet for e-læring stort, men for å lage digital opplæring med slagkraft, kreves det mer enn bare et godt forfatterverktøy. En god pensel gjør ikke nødvendigvis en kunstner. Vi ønsker derfor å dele fem uunnværlige grunnprinsipper for produksjon av digitalt opplæringsmateriell. Med disse i bakhodet vil du kunne lage e-læring som virkelig når målgruppen din og oppnår de resultatene du søker.

Hva er problemet?

Problemstillingen bør være sentral i opplæringen, da det letter læringen når opplæringsdeltakerne engasjerer seg i å løse et problem. Problemet bør oppleves som interessant, relevant og engasjerende for de som tar opplæringen. Forsøk også å gjøre det så autentisk og virkelighetsnært som mulig.

Aktive deltakere lærer bedre

Når vi lærer noe nytt, bygger vi på det vi allerede vet og har lært tidligere. Skap forutsetninger for å integrere den nye kunnskapen med det opplæringsdeltakerne tidligere har erfaring med. Hjelp gjerne opplæringsdeltakerne med å trekke frem tidligere kunnskap som skal danne grunnlaget for den nye. Hvis det ikke er noen tidligere kunnskap på området, kan du lette læringen og minnet ved å tilby en logisk struktur for den nye kunnskapen.

Vis med eksempler

Veiled opplæringsdeltakerne ved å vise hvordan man skal gjøre eller bruke kunnskapen i virkeligheten – det handler om å “vise”, ikke “fortelle”. Vis gjerne med eksempler hvordan opplæringsdeltakerne kan bruke kunnskapen i ulike sammenhenger.

Øv, øv, øv!

Legg til praktiske øvelser/scenarioer i opplæringen som er så virkelighetsnære som mulig. Dette gir opplæringsdeltakerne muligheten til å teste og anvende sine kunnskaper. Øvelsene bør gradvis øke i vanskelighetsgrad og gi opplæringsdeltakerne veiledende tilbakemelding som gradvis kan reduseres i omfang.

Gjenta og reflekter

Oppmuntre gjerne opplæringsdeltakerne til å bruke kunnskapen praktisk. Du kan oppfordre dem til å “vise frem” sin nye kunnskap, reflektere over den eller veilede dem i å utforske måter å bruke kunnskapen på egenhånd.

 

Lær mer om vårt e-læringsverktøy Grade Learning.

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger? Kontakt oss, så gir vi deg en uforpliktende demonstrasjon.