2020 – et læringens år, på godt og vondt

Pandemien er fortsatt tett på oss og det påvirker oss alle. Det er flere tusen permitterte i Norge, og mye god kompetanse ligger ubrukt. For meg som leder har det vært en berg- og dalbane, men jeg tror likevel vi har lært mye av prosessen vi er midt oppi.

 

Til tross for et dramatisk år har jeg inntrykk av at folk flest er positive, selv om det både er permitteringer og enkelte tilfeller også oppsigelser. Kanskje vi kan dra noe godt ut av en vanskelig situasjon?

Min oppfatning er at mange har brukt 2020 på å utfordre seg selv, og virkelig gått inn i tenkeboksen. Er det denne jobben jeg skal utføre? Kan jeg bruke kompetansen min til noe annet?

Jeg registrerer en god tone mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på generell basis. Vi viser raushet og fleksibilitet begge veier. Som arbeidsgiver har vi endret oss fra at ingen hadde avtale om hjemmekontor, til at dette nå er helt opp til den enkelte – arbeidstaker og bedrift.

Myndighetene har påført og oppfordret bedrifter nye retningslinjer både frivillige og ufrivillige. Steingode bedrifter som er påtvunget å holde stengt kan i verste fall måtte legge ned driften. Jeg tror dessverre at 2021 vil by på mange nedleggelser i starten av året. Nedleggelser som ikke ville kommet om det ikke var for denne pandemien.

Vi har selv rekruttert dette året, til en stilling som rådgiver på kundeservice. Da merket vi en tydelig konsekvens av det krevende året vi er inne i, hvor vi fikk mange søkere og ekstremt mange gode søkere.
I et normalt marked ville vi fått rundt 30 søkere, men vi fikk 137. Jeg skulle gjerne ansatt 20 av dem om jeg kunne, men vi ansatte én.

Utfordringer vi som organisasjon har hatt i løpet av året:

 • Som arbeidsgiver har vi et ansvar for å sikre at arbeidstaker klarer å skille mellom jobb og privatliv. Med hjemmekontor ble det straks litt mer krevende. Når har jeg hjemmekontor og når har jeg fritid? Er jeg syk, eller ville jeg normalt sett gått på jobb? Å være hjemme med sykt barn er heller ikke det samme som at en har hjemmekontor. Det er mange faktorer som spiller inn. For å lykkes med dette er det viktig med tett og god ledelse.
 • En annen utfordring har vært ledelse versus styring. Skal vi yte fjernledelse eller fjernstyring? Blir det for mye fjernstyring kan en fort bli for autoritær og glemme å bruke de to ytterste punktene på hodet – ørene.
 • Jeg har selv slitt i perioder med at følge opp, lytte, støtte opp om utfordringer og sikre at de som har hjemmekontor opplever tillit. Tillitt til at jobben kan gjøres nesten like godt hjemme, eller kanskje bedre. Over tid ser jeg at det uansett er bra å samle teamet slik at vi får konsolidert oss og satt retning.
 • Vi har alle blitt mer digitale og lært oss å anerkjenne gode digitale verktøy, som for eksempel Teams. Det å bruke video når du snakker til en person på hjemmekontor anser jeg som svært viktig. Det kan hjelpe på tilhørighet, oppdragsforståelse, kommunikasjon og sette tempo.
 • Samtidig har jeg opplevd det krevende å være én person som snakker til flere. Utfordringen er at mange tenker at det gjelder ikke meg, men alle andre. Da kan vi miste momenter og kraft i det å skape. Vi skaper godt i team, men ledelse skjer best en til en – slik jeg ser det.
Hjemmekontor
Hjemmekontoret har både vært positivt og utfordrende.

 

Jeg fant en artikkel skrevet av Jon Morten Melhus på begeistring.no «Mange ledere er dyktige, men de kan ikke alt. Organisasjonen er samlet mer intelligent enn lederen. Mange hoder sammen forstår mer enn ett». Det er med på bygge opp om det å jobbe godt i team og viktigheten av å møtes, selv om vi er på hjemmekontor.

Ja og videre fant jeg en sak om den legendariske General Electric-direktøren Jack Welch, som døde 1. mars i år, som femdoblet selskapets resultat og økte aksjekursen med 5000 prosent i løpet av de 20 årene han ledet selskapet. Han fikk inspirasjon til sin medarbeiderbaserte snuoperasjon av selskapet da han i en workshop intervjuet en av selskapets fabrikkmedarbeidere, som sa: «I 25 år har dere betalt meg for hendene mine. Dere kunne fått hjernen min på kjøpet – gratis.» Relevansen med det er at vi kanskje må se medarbeiderne på en ny måte. Bruker vi våre ressurser riktig? Jeg mener vi har tatt noen grep, gjort nødvendige omstruktureringer og justert måten vi tenker, og leverer til markedet. Forhåpentligvis til det bedre.

Hva tar vi i Jobbnorge med oss fra året som har gått?

 • Vi har jobbet mye med produktutvikling. Det gjør at vi står bedre rustet til å kunne levere en større del av verdikjeden i rekrutteringsprosessen.
 • Vi har gjort mye med eget rekrutteringsverktøy, Jobbadmin. Vi har lansert et helt nytt design. Der man i større grad kan følge jobbsøkerreisen digitalt. Vi stopper ikke med dette, og vil videreutvikle i den nye versjonen, og det vil komme fortløpende forbedringer. Vi jobber for tiden med eksempelvis jobbanalyse, videointervju, CV import, intervjukalender, integrasjoner og mer.
 • Året har gjort at vi har måtte tenke nytt på annonsesiden. Vi jobber nå mer som mediebyrå, og utelukkende med stillingsmarkedsføring. Vi har tatt store steg på den digitale kompetansen. Mediebyrået leverer nå enda bedre behovsanalyser, målgruppemodellering, analyser og rapporter.
 • Vi har jobbet mye med partnere, og på den måten sikre at vi har på plass API’er som sikrer at vi støtter mange fagsystemer.
 • Vi styrer mot et godt resultat sett i lys av at vi fortsatt er i en pandemi.
 • 2021 vil også være preget av pandemien, men jeg tror og håper vi sakte vil se en bedring, og at vi fra sommeren/høsten vil være tilbake til en ny normal.
Jeg er utrolig stolt av hva organisasjonen i Jobbnorge har fått til av utvikling, kundesupport, mediebyråtjenester, kundetilfredshet og mye mer. Framover vil vi i Jobbnorge vil være en enda bedre partner for deg.

 

Jobbnorge har gjennomført en kundetilfredsundersøkelse gjennom Ziel Consulting denne høsten – resultatene fra denne har vært mer en oppløftende, og vi leser ut av denne at vi leverer godt på alle nivå hos de aller fleste av våre kunder. Selvsagt har Jobbnorge mye å jobbe med, og det lover vi å levere på.

Er du en av dem som ikke benytter våre tjenester i dag – ja da ringer du en av oss så ser vi hva på hva vi kan skape sammen.

Benytter også denne anledningen til å ønske deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år.